koristi se u gradnji popornih zidova visine do 4m. Svojom masivnošću blokovi doprinose stabilnosti zida.

Horizontalni međurazmaci omogućavaju ozelenjavanje zida biljem.

Dimenzija je 33x40x14/20 cm.

Blokovi dolaze u raznim bojama: siva, crna, crvena, žuta, smeđa, bijela.

gallery/lpz_ikona

koristi se u gradnji popornih zidova visina do 4m. Svojom masivnošću "lomljeni" blokovi doprinose stabilnosti zida. Lice bloka strukturom podsjeća na prirodni kamen, stoga se blokovi često ugrađuju s cijeljem dojma zida od prirodnog kamena, osobito u crnoj boji. Dimenzija je 33x40x14 cm

Blokovi dolaze u raznim bojama: siva, crna, crvena, žuta, smeđa, bijela.

gallery/zpz_niz
gallery/lpz_niz

POTPORNI ZELENI ZID

POTPORNI LOMLJENI ZID

gallery/vaza_ikona

koristi se u gradnji popornih zidova visina do 4m. Blokovi se grade u potporni zid principom suhozida, vertikalne šupljine zapunjavaju se kamenim nasipom.

 Koristi se i za manje cvjetnjake u vrtu. Zid izgrađen od cvjetnih vaza također je moguće ozeleniti biljem.

Blokovi dolaze u raznim bojama: siva, crna, crvena, žuta, smeđa, bijela.

gallery/vaza_niz2 jpeg

CVJETNJAK - CVJETNA VAZA

gallery/logo_krug_botanik element color logo 2019 jpeg
gallery/lpz_kapa

završna kapa za POTPORNI LOMLJENI ZID

Završna kapa element je koji potpornom lomljenom zidu daje potpuni izgled. Ugrađuje se pomoću cementnog morta ili lijepila.

Dimenzija je 45x100 cm.

Površinska obrada može biti obična glatka, ili prana, pjeskarena.

gallery/ogradni lomljeni zid ikona

koristi se kod izgradnje parapetnih zidova ograda dvorišta, ulaznih vrata i kod manjih usjeka kao potporni zidovi. Sastoji se od osnovnog i stupnog elementa te pripadajućih završnih kapa.

Blokovi dolaze u raznim bojama: siva, crna, crvena, žuta, smeđa, bijela.

gallery/ogradni lomljeni stup niz

OGRADNI LOMLJENI ZID

gallery/logo_krug_botanik element color logo 2019 jpeg
gallery/ogradni lomljeni stup ikona
gallery/olz_01
gallery/logo_krug_botanik element color logo 2019 jpeg
gallery/logo_krug_botanik element color logo 2019 jpeg

POTPORNI LOMLJENI ZID

38 kg/kom

21 kom/m²

798 kg/m²

42 kom/EURpal

1.596 kg/EURpal

3,10 +PDV €/kom  (siva)

65,10 +PDV €/m²  (siva)

ZAVRŠNA KAPA PLZ

70 kg/kom

19,00 +PDV €/kom  (siva)

CVJETNA VAZA mala

37 kg/kom

10,10 kom/m²

370 kg/m²

24 kom/EURpal

888 kg/EURpal

4,25 +PDV €/kom  (siva)

42,93 +PDV €/m²  (siva)

CVJETNA VAZA velika

45 kg/kom

8,8 kom/m²

405 kg/m²

20 kom/EURpal

900 kg/EURpal

4,90 +PDV €/kom  (siva)

43,12 +PDV €/m²  (siva)

OGRADNI LOMLJENI ZID

22 kg/kom

21 kom/m²

462 kg/m²

56 kom/EURpal

1.232 kg/EURpal

2,53 +PDV €/kom  (siva)

53,13 +PDV €/m²  (siva)

 

ZAVRŠNA KAPA OLZ

60 kg/kom

19,00 +PDV €/kom  (siva)

OGRADNI LOMLJENI STUP

28,50 kg/kom

7 kom/m'

199,50 kg/m'

42 kom/EURpal

1.197 kg/EURpal

3,72 +PDV €/kom  (siva)

26,41 +PDV €/m'  (siva)

 

ZAVRŠNA KAPA OLS

28,50 kg/kom

3,98 +PDV €/kom  (siva)

POTPORNI ZELENI ZID

41 kg/kom

13,50 kom/m²

533 kg/m²

40 kom/EURpal

1.640 kg/EURpal

3,50 +PDV €/kom  (siva)

47,25 +PDV €/m²  (siva)

gallery/stepenice l

koristi se u gradnji vanjskog subišta. Može se polagati na postojeće stubište kao obloga ili na betonsku podlogu. Mežusobno se vežu cementnim vezivom.

Koristi se kao glavna vanjska stubišta ili sporedna vrtna i pomoćna stubišta.

Visina stube je od 16cm do 20cm ali moguće ih je krojiti prema situaciji.

Dolaze u dimenziji od 120cm i 150cm te ih je moguće krojiti prema situaciji.

Stube dolaze u raznim bojama: siva, crna, crvena, žuta, smeđa, bijela.

Zvršna obrada može biti glatka ili pjeskarena (protuklizna obrada).

gallery/stepenice l

PREDGOTOVLJENA BETONSKA STUBA L

gallery/logo_krug_botanik element color logo 2019 jpeg